👋 Bine ați venit pe dininimapentrutine.ro!
12 iulie 2024
Articole

Dacă rostești adevărul oare ești lipsit de dragoste ?

  • 27 decembrie 2023
  • Citești în 3 minute
  • 212 Vizualizări

Multe adunări nu i-ar primi pe apostoli să le predice la amvoane lor. Cine ar primi niște oameni care astăzi sunt considerați lipsiți de dragoste? Oare de ce ne speriem atunci când suntem puși față în față cu adevărul ?

De foarte multe ori, pierdem pentrucă nu avem puterea necesară de a rosti ADEVARUL în DRAGOSTE ! Citind Biblia, am găsit inserat într-un mod atât de clar cum trebuie să ne raportăm la cei ce trăiesc în neorânduială. Iata, câteva exemple :

1. Pavel scos afară, dând pe mâna Satanei pe unul:

1 Corinteni 5:5 “am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. ”

2. Pavel a dat anatema pe cei care predicau deformând Evanghelia:

Galateni 1:8 “Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! ”

3. Pavel a poruncit despărțirea de imorali:

1 Corinteni 5:11 “Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. ”

4. Ioan, apostolul iubirii, a cerut depărtarea, din mijlocul adunării, a celor care predicau false învățături:

2 Ioan 1:10 “Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” ”

5. Domnul Isus a cerut ca cei ce nu se pocăiesc să fie considerați păgâni și vameși:

Matei 18:17 “Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. ”

6. Pavel a cerut despărțirea de cei care fac tulburări și dezbinări în adunări:

Tit 3:10 “După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, ”

Romani 16:17 “Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. ”

7. Pavel a cerut să-i însemnăm și să ne depărtăm de cei ce n-ascultă cuvântul ca să le fie rușine:

2 Tesaloniceni 3:14 “Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine. ”

8. Pavel a cerut mustrarea publică, directă a celor au păcătui:

1 Timotei 5:20 “Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca şi ceilalţi să aibă frică. ”

09. Iuda îi descrie pe falșii ucenici:

Iuda 13 nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.

Dumnezeu să ne ajute să trăim în lumină!

Cu dragoste, Ciprian Bârsan

Următorul articol