👋 Bine ați venit pe dininimapentrutine.ro!
17 iulie 2024
Articole

Este SCRIS

  • 29 decembrie 2023
  • Citești în 2 minute
  • 233 Vizualizări

Faptele apostolilor 9:22 Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul.


Faptele apostolilor 9:31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

Faptele apostolilor 16:5 Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi.


Faptele apostolilor 19:20 Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului.


Romani 14:4 Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.


Romani 15:8 Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu şi să întărească făgăduinţele date părinţilor


Romani 16:25 Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,


1 Tesaloniceni 3:2 şi v-am trimis pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră,


1 Tesaloniceni 3:13 ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.


2 Tesaloniceni 2:17 să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!


Evrei 2:4 în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!