👋 Bine ați venit pe dininimapentrutine.ro!
12 iulie 2024
Articole

Este SCRIS

  • 25 decembrie 2023
  • Citești în 3 minute
  • 211 Vizualizări

Maleahi 1:9 ‘Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi!’ Vă va primi El cu bunăvoinţă când mâinile voastre fac astfel de lucruri? zice Domnul oştirilor.

Matei 5:44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,

Matei 24:20 Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.

Matei 26:41 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

Marcu 13:18 Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna.

Marcu 13:33 Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.

Marcu 14:38 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

Luca 6:28 binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

Luca 21:36 Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

Luca 22:40 Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”

Luca 22:46 şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”

Faptele apostolilor 8:24 Simon a răspuns: „Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce aţi zis.”

Coloseni 4:3 Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri:

1 Tesaloniceni 5:17 Rugaţi-vă neîncetat.

1 Tesaloniceni 5:25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.

2 Tesaloniceni 3:1 Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi,

Evrei 13:18 Rugaţi-vă pentru noi, căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile.

Iacov 5:16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

Iuda 1:20 Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,

Articolul anterior